Deti sú naše sny, načúvajme im.

Deti sú naše sny, načúvajme im.

Ambulancia detskej psychiatrie

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.

Deti sú naše sny, načúvajme im.

Kde nás nájdete

Medicentrum - Vila Magma (2.poschodie), Rusovská cesta 19, Bratislava 5 - Petržalka detskypsychiater@gmail.com, 0948/66 30 40

O nás

O nás

Sme neštátne zdravotnícke zariadenie, ktorého cieľom je diagnostika a terapia psychických porúch detí a adolescentov. Ku každému klientovi pristupujeme vysoko individuálne so zreteľom na jeho predispozície, vývin a životné skúsenosti. Stretnete sa u nás s otvorenosťou, rešpektom a príjemným prístupom. Služby ponúkame v slovenskom a anglickom jazyku.

S kým sa stretnete

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. je lekárka so špecializáciou v odbore detská psychiatria, výskumníčka a pedagogička, aromaterapeutka pre dušu, certifikovaná masérka viacerých masérskych techník, inštruktorka zážitkovej pedagogiky a lektorka kurzov baby masáže. Absolvovala life-coachingový sebaskúsenostný výcvik a v súčasnosti je vo výcviku biodynamickej bodypsychoterapie pre pomáhajúce profesie.

Služby

Služby

Ponúkame Vám široké spektrum diagnostických a terapeutických služieb psychických porúch detí a adolescentov.

Zaoberáme sa:

– poruchami aktivity a pozornosti (ADHD)

– poruchami autistického spektra

– úzkostnými poruchami, depresívnymi stavmi a emočnými poruchami v detstve

– poruchami správania

– poruchami príjmu potravy

– psychosomatickými poruchami

– tikovými poruchami

– ďalšími psychickými ochoreniami detského veku

Diagnostika

Stanovenie správnej diagnózy je prvým krokom k úspešnému riešeniu problému. Na stanovenie diagnózy využívame diagnostické interview s dieťaťom a jeho najbližšími, prípadne vzdialenejšími príbuznými, kresbové a hrové metódy a dostupné škály a dotazníky. V niektorých prípadoch navštevujeme predškolské alebo školské zariadenie a uskutočňujeme rozhovory aj s pedagógmi dieťaťa. Niekedy je na stanovenie diagnózy nevyhnutná konzultácia s pediatrom, iným detským špecialistom, prípadne detským psychológom či špeciálnym pedagógom.  Diagnostika sa uskutočňuje počas prvovyšetrenia, niekedy je na stanovenie konečnej diagnózy nevyhnutných viacero sedení.

Farmakoterapia

Farmakoterapia

Psychofarmakoterapia pôsobí najmä prostredníctvom ovplyvnenia hladín neurotransmiterov v synapsách rozličných mozgových centier. Predpisovanie medikamentóznej liečby sa riadi výlučne poznatkami z doterajších klinických štúdií. Je využívaná buď ako doplnok psychoterapie a psychosociálnych intervencií alebo vo vážnejších prípadoch ako prvá línia terapeutických stratégií. Farmaká sú predpisované obozretne a opatrne s ohľadom na individuálny stav a vek klienta.

Psychoterapia

Pri individuálnej psychoterapii sprevádzame klienta počas procesu získavania hlbokého porozumenia symptómom svojej diagnózy, ich prijatia a zvládnutia. V rodinnej terapii hľadáme riešenie symptómov spoločne s celou rodinou prostredníctvom skúmania a zlepšovania postavenia, vymedzenia, spôsobov komunikácie a otvorenosti jej jednotlivých členov. Pri poradenskej činnosti poskytujeme odborný názor na riešenie konkrétnych problémov, ktoré môžu súvisieť s konaním alebo postojmi rodiča.

 

Life-coaching

Life-coaching

Životný koučing je formou podpory, pri ktorej sa klient snaží dosiahnuť špecifické osobnostné alebo profesionálne ciele. Využíva sa najmä u dospievajúcich alebo rodičov hľadajúcich riešenia v časoch životných križovatiek alebo osobných pádov a kríz. Jedno sedenie trvá 50 minút a prebieha v dohodnutých intervaloch. Dĺžka koučovania závisí od individuálnych potrieb klienta.

Aromaterapia

Aromaterapia je súčasťou vedného odboru fytofarmakológia. Využíva účinky certifikovaných esenciálnych olejov, ktoré sa aplikujú aromaticky, lokálne alebo vnútorne. Vedecké štúdie preukázali, že aromaterapia znižuje hladinu stresu a úzkosti, symptómy depresie a agresivity u rôznych skupín pacientov. Bola prospešná ako doplnková liečba chronickej bolesti, zlepšovala spánok a u detí s ADHD znižovala hyperaktivitu a poruchy pozornosti. Aromaterapia je využívaná ako doplnková metóda k psychoterapii alebo farmakoterapii.

Masáže

Masáže

Psychoterapeutické masáže sú súčasťou biodynamickej bodypsychoterapie. Podľa výskumov z posledných rokov má masáž mnoho blahodárnych účinkov na nervový systém. Bolo preukázané, že masáž pôsobí na zlepšenie spánku, pomáha pri relaxácii a znižuje symptómy hyperaktivity u detí. Aromaterapeutická masáž redukuje symptómy úzkosti a depresie. Ako doplnková terapia sa dá masáž využiť na zníženie depresie u pacientov s bulímiou. Každá masáž je individuálne prispôsobená požiadavkám klienta.

Skupinové aktivity

Podporné skupiny

V podpornej skupine sa stretávajú ľudia, ktorí musia čeliť rovnakým životným situáciám a problémom. Princípom je, že jednotlivci využívajú silu skupiny, navzájom si poskytujú spätnú väzbu, podporu a motiváciu, ktorá im pomáha zvládať ich ťažkosti. V skupine pociťujú pocit bezpečia a zároveň slobody. Všetko, čo sa v skupine rieši, je dôverné. Členovia sa postupne zbližujú a vytvárajú úprimnejšie a hlbšie vzťahy.

Pre rodičov: Skupinu tvoria rodičia s deťmi s podobnými ťažkosťami alebo s podobnými mechanizmami ich zvládania.

Pre deti a adolescentov: Skupinu tvoria ľudia v podobných životných krízach, ťažkých životných situáciách či s obdobnými psychickými ťažkosťami.

 

Baby masáž – kurz

Doprajte svojmu bábätku liečivé dotyky. Pravidelné masírovanie dieťaťa napomáha činnosti tráviaceho systému, zlepšuje spánok, zvyšuje imunitu a pozitívne ovplyvňuje  psychomotorický vývin. U mamičiek stimuluje tvorbu materského mlieka a znižuje riziko popôrodnej depresie. Na kurze baby masáže sa dozviete ako sa správne dotýkať jednotlivých častí tela Vášho dieťatka, kedy, kde a čím ho masírovať. Naučíte sa ako ovplyvniť bolesti bruška a spoznáte reflexné body, ktoré majú na organizmus silné harmonizačné účinky.  Kurz baby masáže je určený pre dojčatá vo veku od cca 6 týždňov do obdobia aktívneho pohybu, teda cca 9 mesiacov.

On-line poradňa

On-line poradňa

On-line poradňa je využívaná v prípadoch, keď si nie ste istí, či Vaše dieťa skutočne potrebuje detského psychiatra alebo sa len chcete poradiť o ďalších postupoch. Vaše otázky posielajte na adresu detskypsychiater@gmail.com. Odpisujeme do 48 hodín s plánom riešení alebo s návrhom konzultácie v našej, prípadne inej špecializovanej ambulancii.

Cenník

Ambulancia nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, klienti si hradia vyšetrenie, terapie aj lieky sami.

Výhody priamych platieb:

  • Čas venovaný Vám a Vášmu dieťaťu určujú Vaše ťažkosti, nie limity poisťovne.
  • Nečakáte v rade pacientov pred ambulanciou, objednávate sa na konkrétny dátum a čas.
  • Zaručene dostanete nadštandardnú starostlivosť.

Prvovyšetrenie: Cca 2 hodiny/ v jednom alebo dvoch sedeniach/ 60 Euro

Diagnostika porúch autistického spektra: Cca 3 hodiny/v dvoch až troch sedeniach/ 90 Euro

Kontrola stavu , krátka konzultácia: Cca 30 minút/ 15 Euro

Individuálna psychoterapia: 50 -60 minút/ 30 Euro

Rodinná psychoterapia: 90 minút/ 50 Euro

Poradenstvo: 50 minút/ 30 Euro

Life – coaching: 50 – 60 minút/ 30 Euro

Psychoterapeutická masáž: 50 minút/ 25 Euro

Podporná terapeutická skupina: 90 minút/ 8 Euro/1 osoba

Kurz baby masáže: 5 lekcií po 60 minút/ 50 Euro ( v cene sú zahrnuté študijné materiály a oleje používané počas kurzu)

Návšteva predškolského/školského zariadenia dieťaťa: Cca 90 minút/ 60 Euro

On-line poradňa/ zadarmo

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny

Pondelok:   neordinuje

Utorok:       16.00 – 19.00 (podľa objednania)

Streda:        neordinuje

Štvrtok:       neordinuje

Piatok:         neordinuje

Je možné objednať sa aj mimo ordinačných hodín.

Prosíme všetkých klientov, aby sa objednali telefonicky na t.č. 0948/66 30 40 alebo e-mailom: detskypsychiater@gmail.com (odpovedáme do max. 48 hodín). Objednať sa je možné kedykoľvek (aj mimo ordinačných hodín).